PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Vlasništvo nad sadržajem

Zadržana su sva prava na internet sajtu "Aratos Trio" celokupan sadržaj istog, sav tekst, slike, audio i video materijal. Korišćenjem web sajta ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: „uslovi korišćenja“). Vlasnik sajta zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Uslovi korišćenja.

Upotreba i zaštita podataka

Prilikom korišćenja web sajta "Aratos Trio" dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Administratori sajta "Aratos Trio" čine sve kako bi se zaštitili privatnost ličnih podataka u smislu pozitivnih zakonskih propisa. Internet sajt "Aratos Trio" zadržava pravo na korekturu sadržaja kako sami ili iz drugih izvora tako isto i dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom. Internet sajt "Aratos Trio" prikuplja samo nužne i osnovne podatke o korisnicima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. A svi dostavljeni podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo vlasniku i administratorima sajta "Aratos Trio", kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, uz strogo poštovanje načela zaštite privatnosti.

Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Ovaj web sajt je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerade, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane sajta, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu, što se smatra povredom Zakona o autorskom pravu. Takođe je zabranjeno lobiranje sajta "Aratos Trio" na oglašavanje na sličnim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da im kontaktiranjem ili sličnim načinima nudi svoje usluge. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije. Vlasnik web sajta "Aratos Trio" zadržava pravo da obustavi oglašavanje ukoliko utvrde da se fizičko lice oglašava preko više naloga i na taj način oglašava više oglasa ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku.

Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju vlasniku sajta "Aratos Trio". Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja. Ne možete koristiti ovaj sajt za distribuciju ili download bilo kakvog materijala za koji nemate legalna prava. Vaša je odgovornost za pristanak na ove uslove.

Poricanje garancije

Vlasnik kao i administratori sajta "Aratos Trio" ne daju nikakve garancije, niti odgovaraju za:

  • tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu
  • za brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta,
  • za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Vlasnik sajta "Aratos Trio" zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik kao i administratori sajta "Aratos Trio" ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran nijednom korisniku:

  • za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
  • za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.
  • za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.

Za sadržinu svih stavova sajta "Aratos Trio" u bilo kom smislu nisu odgovorni ni administratori ni vlasnik sajta. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, vlasnik kao i administratori sajta će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i Uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.

Nazad