ČLANOVI

 
Katarina Popović

Katarina Popović je završila osnovne i master studije violine u klasi profesorke Marije Špengler na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Nakon specijalističkih studija kamerne muzike upisuje i doktorske akademske studije iz iste oblasti u klasi profesora Gorana Marinkovića, koje završava 2020. godine i stiče titulu doktora umetnosti. Na završnoj godini doktorskih studija bila je angažovana kao pomoć u nastavi na Katedri za kamernu muziku, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom profesora Ladislava Mezeija. Usavršavala se na brojnim majstorskim kursevima poznatih umetnika i pedagoga (Stefan Milenković, Dejvid Takeno, Rafael Oleg, Gordan Nikolić, Orest Šourgot, Ilja Korol, Mira Glodeanu, Džeremi Džozef, Frederik Has, Ruben Dubrovski, Elizabet Blumenštok, David Drabek, Martina Varecka, Daniele Kaminiti). Veoma aktivno nastupa u okviru tri ansambla sa kojima je ostvarila značajan broj koncerata u zemlji i inostranstvu. Član je ansambla Beogradski Barok koji se bavi istorijski informisanom izvođačkom praksom muzike 17. i 18. veka na kopijama instrumenata iz tog perioda i jedan je od prvih ansambala tog tipa u Srbiji. 2014. godine osniva Aratos Trio sa Mihailom Samoranom i Vanjom Šćepanovićem koji se bavi izvođenjem dela 20. i 21. veka pisanih za sastav koji čine klarinet, violina i klavir. Nastupala je na festivalima BEMUS, BELEF, KOMA, Tribina kompozitora, Međunarodni festival čembala, Međunarodni festival orgulja, Festival rane muzike u Beogradu, Dani barokne muzike Novi Sad, Salzkammergut Festwochen (Austrija), Timisoara Early Music Festival (Rumunija), Carniarmonie (Italija), Nei suoni dei luochi (Italija). Kao profesor violine Katarina je tokom osmogodišnjeg rada u Školi za muzičke talente u Ćupriji ostvarila zapažene pedagoške rezultate sa učenicima koji su osvojili brojne nagrade na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Zaposlena je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u zvanju docenta na Katedri za kamernu muziku za rad sa gudačkim ansamblima.

Mihailo Samoran

Mihailo Samoran je nakon završene MŠ „Josip Slavenski“, u klasi prof. Predraga Stefanovića, diplomirao, specijalizirao i doktorirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na odseku za izvođačke studije – klarinet, u klasi profesora Ante Grgina, čime je stekao titulu doktora umetnosti. Titulu doktora umetnosti stekao je, takođe, i na doktorskim izvođačkim studijama kamerne muzike, u klasi profesora Gorana Marinkovića. Pohađao je majstorske kurseve profesora Jiržija Hlavača (Češka), Mišela Letjeka (Francuska) i Aleksandera Nojbauera (Austrija) i kurs kamerne muzike održan od strane ansambla Beč – Berlin, koji čine solisti Bečke i Berlinske filharmonije. Dvostruki je finalista konkursa Jeunesses Musicales u Bukureštu 2002. i Beogradu 2012. godine. Osim brojnih nastupa u renomiranim koncertnim prostorima Beograda, nastupao je i kao solista sa simfonijskim orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički i orkestrom Camerata Serbica. Kao kamerni muzičar redovno nastupa sa ansamblom Balkanska kamerna akademija. Od sezone 2003/2004. godine bio je saradnik Beogradske filharmonije, a od sezone 2006/2007. godine je njen stalni član.

Vanja Šćepanović

Vladimir Vanja Šćepanović je završio master i specijalističke studije klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, sa najvećim uspehom. Na pomenutom fakultetu, 2019. godine, odbranio je doktorski umetnički projekat na katedri za kamernu muziku, pod naslovom „Sinestezija i uloga boja u oblikovanju interpretacije u kamernom delu Kvartet za kraj vremena Olivijea Mesijana“, i time stekao titulu doktora umetnosti. Održao je preko stotinu celovečernjih koncerata sa kapitalnim delima od epohe baroka do 21. veka, kao i veliki broj koncerata sa premijerno izvedenim delima srpskih, italijanskih, slovenačkih, američkih, jermenskih i kineskih kompozitora. Nastupao je kao solista i kamerni izvođač u Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Italiji, Francuskoj, SAD i Kanadi. Vanja Šćepanović je uzeo učešće na mnogim umetničkim festivalima i manifestacijama u Srbiji, kao što su: Rosi Fest, Međunarodna tribina kompozitora, Festival slovenske muzike Beograd, Umetnički festival ARLEM, Tisin cvet, Zlatni zvuci, kao i međunarodnim festivalima Dani falute, Dani Vlade S. Miloševića (Banja Luka), Carniarmonie, Nei Suoni dei Luoghi (Italija), NFA 50th Golden Anniversary Convention (Čikago, SAD) i dr. Poseban deo njegovog koncertnog repetoara čine dela domaćih autora, koja je izvodio za solo klavir i u različitim ansamblima: za klarinetski trio, dela za ansambl violina i klavir, pikolo flautu i klavir, dela za dva klavira i klavir četvororučno, obou i klavir, hornu i klavir itd. 2014. godine, sa violinistkinjom Katarinom Popović i klarinetistom Mihailom Samoranom osniva Aratos Trio, koji se aktivno bavi umetničkim istraživanjem i izvođenjem repertoara za klarinetski trio sa posebnim fokusom na muziku 20 i 21. veka. 2021. godine sa pikolistkinjom Snježanom Pavićević snimio je kompakt disk sa premijernim delima srpskih kompozitora za pikolo i klavir, pod nazivom Perspecctives. Usavršavao se na brojnim master kursevima klavira, od kojih se izdvajaju trogodišnje majstorske radionice klavira kod pijaniste i profesora Vladimira Ovčinnikova (Rusija), kao i eminentnih klavirskih pedagoga, kao što su: Wei-Yi Yang (SAD), Alberto Portugheis (Engleska), Vladimir Krpan (Hrvatska), Kyoko Hashimoto (Japan), Ludvig Günter (Austrija). 2019. i 2020. godine bio je klavirski saradnik na Muzičkom festivalu ARLEM, za majstorske radionice violončeliste Stevana Popova (Guildhall Škola za muziku i dramu, London). Nosilac je umetničkih projekata „Četiri strane sveta“, „Muzika pour trois“, i „MozART“, koji su podržani od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. Zaposlen je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na katedri za solo pevanje. Od septembra 2022. godine angažovan je u Narodnom pozorištu u Beogradu, kao operski korepetitor.

Facebook   Youtube   Instagram   Linkedin